Voorwaarden prepaid

Gebruiksovereenkomst Yes-co

DOOR TIJDENS DE ACTIVATIEPROCEDURE OP “JA, IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN, STEMT U IN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST (DE “OVEREENKOMST”) DIE GELDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE ONLINE SERVICE VAN YESCO, INCLUSIEF OFFLINE COMPONENTEN (HET “PROGRAMMA”). ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U GEMACHTIGD TE ZIJN OM DEZE ENTITEIT TE BINDEN AAN DEZE VOORWAARDEN. IN DAT GEVAL HEEFT DE TERM “U” OF “UW” BETREKKING OP DEZE ENTITEIT. ALS U HIERTOE NIET BENT GEMACHTIGD OF ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT, MOET U OP DE KNOP “NEE, IK GA NIET AKKOORD” KLIKKEN EN MAG U DE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

Welkom

Als onderdeel van de Service biedt Yes-co u het gebruik van de service, inclusief een browserinterface en gegevenscodering, verzending, toegang en opslag. Als u zich voor de Service registreert of deze gebruikt, verklaart u zich te zullen houden aan deze Gebruiksovereenkomst alsmede enig materiaal op Overwegende dat:

 1. Yes-co een systeem heeft ontwikkeld voor het beheren en publiceren van objecten ten behoeven van Vastgoed.
 2. Yes-co Tiara gecertificeerd is en daarmee toegang heeft tot de Tiara database.
 3. Ten behoeve van het gebruik van deze module de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn tenzij in deze overeenkomst anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst van opdracht en de inhoud en strekking hiervan wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.
 5. Deze Algemene Voorwaarden dienen beschouwd te worden als de hoofdovereenkomst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in deze overeenkomst van opdracht.
 6. Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid voor objectenbeheer en publicatie zoals aangeboden door Yes-co.

Zijn overeengekomen als volgt:

1. Geleverde diensten:

Voor het beheren en publiceren van objecten stelt Yes-co de volgende diensten beschikbaar:

 • Objectregistratie: voor bestaande bouw, nieuwbouw en BOG, alsmede publicatie naar verschillende portalen, alsmede het beheren van een digitaal object dossier.
 • Relatie beheer, voor het registreren van relaties al dan niet gekoppeld aan projecten alsmede het beheren van een digitaal relatiedossier.

Tevens levert Yes-co de volgende optionele diensten:

 • Zoekersmodule (automatische matching en maatwerk)
 • Toegang tot collegiaal aanbod (voor NVM-leden)
 • Automatische kadasterverrijking
 • Express objectinvoer
 • Koppeling eigen website middels WordPress plugin of XML-feed
 • Diverse gratis en betaalde apps ter uitbreiding van het systeem

2. Kosten en betaling van tarieven:

Yes-co Open is een Prepaid Service. U kunt uw Saldo online opwaarderen en afrekenen.
De afgenomen Yes-co diensten worden ten laste van uw Saldo gebracht. Kosten van de diensten worden in het systeem vermeld.
Vanaf het moment van het eerste actieve gebruik van de Service door de Gebruiker, heeft het Saldo een beperkte gebruiksduur, die verlengd wordt zolang de Gebruiker actief gebruik blijft maken van de Service of zijn/haar Saldo opwaardeert.
Zodra de Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden geen actief gebruik heeft gemaakt van de Service, of zijn/haar Saldo niet heeft opgewaardeerd, kan het Saldo niet meer gebruikt worden en komt dit automatisch te vervallen, zonder dat de Gebruiker daarbij aanspraak kan maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
Het Saldo komt tevens automatisch te vervallen bij beëindiging van de Overeenkomst.
Uw saldo, en de mutaties daarop, zijn zichtbaar in de Service.
Opdrachtgever stemt ermee in Yes-co volledige en nauwkeurige factuur- en contactgegevens te verstrekken.

3. Duur van de overeenkomst:

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en eindigt zodra de Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden geen actief gebruik heeft gemaakt van de Service, of zijn/haar Saldo niet heeft opgewaardeerd, of middels een kennisgeving aan Yes-co.
Er is hierbij geen sprake van een minimumduur of opzegtermijn.

4. Helpdesk:

Meldingen en vragen omtrent het systeem kunnen gemeld worden vanuit het systeem. Tevens kan er telefonisch contact opgenomen worden met de helpdesk medewerker via 036 – 523 84 55 Aan de ondersteuning van de Helpdesk zijn geen extra kosten verbonden.