Blog

We hebben de nieuwe Yes-co tarieven voor 2021 vastgesteld, welke we hierbij met je delen. Gedurende 2020 hebben we de tarieven gelijk kunnen houden aan die van 2019.
Voor 2021 hebben we een kleine inflatiecorrectie moeten doorvoeren.

 

Zie hier de nieuwe tarieven