Blog

De woningmarkt is de afgelopen decennia gedomineerd door de babyboomers. Hun wensen en ideeën over wonen, gezin en werken bepaalde de ontwikkeling van de woningmarkt. Nu nemen hun demografische opvolgers, Generatie X (geboren in 60-70-er jaren), het roer over. Hun behoeften zijn anders uit, dat leid tot andere woonwensen. Maar hoe ziet het eigenlijk met de volgende generatie? De woningen die we vandaag ontwikkelen moeten ook aan hun wensen voldoen.

Een Califonisch onderzoeksbureau deed precies dit onderzoek en trok een paar interessante conclusies. Conclusies die volgens mij ook door te vertalen zijn naar de Nederlandse woningmarkt (overigens laat ik dat aan je eigen fantasie over).

Wat zijn dan precies de woonwensen van deze Amerikaanse Generatie Y, ook wel de Echo Boomers of Millennials genoemd?

Wat je moet weten over Generatie Y en hun woonwensen

Waar de babyboom generatie en Generatie X zichzelf al in hun twintiger jaren op de woonmarkt bewogen, zal Generatie Y hiervoor alle tijd nemen. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen:

Ten eerste: het zijn uitstellers. Ze studeren af en stellen volwassenheid uit door een langere periode te gaan reizen. Hierdoor begrenzen ze hun inkomsten en spaartegoeden die anders wellicht gebruikt zouden worden om een huis te kopen.

Ten tweede: de economische vooruitzichten. Die zijn voor Generatie Y momenteel niet bepaald optimaal. In het onderzoek kwam naar voren dat 40{4ae9f2ffd4d6cdfeb3c70ccf6cf3d1a1435f0ae890327ddda6a923b177355d0a} van Generatie Y nog steeds aanzienlijke financiële hulp van hun familie ontvangt. Ze zullen dus nog niet massaal vastgoed gaan kopen; dit wordt uitgesteld totdat ze rond de 35 zijn.

Voor de meeste twintigers komt het kopen van een huis niet eens in de conversatie voor. Ze kunnen de huizen die hun ouders hebben niet veroorloven.

Ten derde: Generatie Y heeft een “mobiele instelling